česky| english
právě se nacházíte v sekci:
Informace o MR - Zajímavosti

... zajímavosti ze světa masožravých rostlin, o kterých jste možná ani nevěděli.víte, že ...

... vysvětlení původu názvu Pinguicula sp. ANPA je celkem jednoduché? Název vznikl při e-mailové komunikaci dvou známých pěstitelů masožravých rostlin, ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... pasti Utricularia reflexa mohou dosahovat velikosti 1,5 až 2,0 cm? Právě takové pasti objevila u zmíněného druhu německá výprava v září 2006 v Zambii. Tento zajímavý nález zmínil a fotografiemi ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... Nepenthes rajah je láčkovka známá hlavně díky tomu, že je schopna ulovit i obratlovce? Z obratlovců lze v láčkách nalézt ještěrky, ptáky, často žáby, dokonce lze nalézt i ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... druh Nepenthes rajah, Nepenthes villosa či kříženec Nepenthes x alisaputrana (tedy kříženec druhů Nepenthes burbidgeae a Nepenthes rajah) jsou celkem tolerantní vůči obsahu těžkých kovů v půdě? ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... láčky druhu Nepenthes rajah přestanou plnit funkci pasti po několika týdnech? Přestanou totiž produkovat trávicí enzymy a stanou se tak pouhým rezervoárem vody, který je ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... rekordman v počtu popsaných nových druhů australan Allen Lowrie nedávno popsal nový druh byblidy? Nově popsaný druh nese jméno Byblis guehoi a vyskytuje se v oblasti Kimberley v ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... na českém webu existují dvě internetová fóra o masožravých rostlinách, podobně jako jsou dvě společnosti pěstitelů. CCPS poskytuje webový prostor pro nezávislé forum ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... typickým a nezaměnitelným znakem láčkovky druhu Nepenthes bicalcarata je dvojice tuhých trnů mířících zespodu víčka (či přesněji z místa napojení sloupku a víčka) směrem do láčky. O významu tohoto přizpůsobení ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... láčkovka Nepenthes bicalcarata je svým vzrůstem největší láčkovkou. Jde o liánu, která může dorůstat i délky 20 metrů. Rovněž její listy mohou dorůstat nezvyklých až obřích rozměrů cca 70 x 15 cm ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... asi nejatraktivnějším druhem láčkovek (Nepenthes) a zároveň druhem s největšími láčkami je Nepenthes rajah. Kolují o ní doslova legendy mimo jiné tvrdící, že dokáže ulovit např. krysu ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... mucholapka podivná (Dionaea muscipula) je jediný suchozemský druh masožravé rostliny schopný bleskovým pohybem svých pastí ulovit kořist? Pastí je vlastně listová čepel tvarem připomínající ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... australské pralesní tropické rosnatky známé z lokalit u města Cairns v australském státě Queensland (tedy Drosera adelae, Drosera prolifera a Drosera schizandra) jsou navzdory ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... Drosera hartmeyerorum je blízce příbuzná rosnatce indické (Drosera indica). Drosera hartmeyerorum byla objevena teprve v roce 1995 a podobá se rosnatce indické hlavně svým tvarem ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... asi nejrozšířenější bublinatkou na světě je Utricularia subulata. Najdeme jí prakticky v celém tropické pásmu. Svým výskytem však tento druh zasahuje i na evropský kontinent a je tak ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... tučnice primulková (Pinguicula primuliflora) a mexická tučnice medúzí (Pinguicula medusina) se od ostatních tučnic liší způsobem vegetativního rozmnožování. Tyto dva druhy totiž ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... jedinou žlutě kvetoucí tučnicí je tučnice žlutá (Pinguicula lutea). Pochází z pobřežních mokřin jihu Spojených států amerických od Severní Karoliny až po Louisianu. Často ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... tučnice moctezumská (Pinguicula moctezumae) byla popsána Zamundiem a Ortegou až v roce 1994. A již ten samý rok, tedy v roce 1994 byla poprvé pěstována ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... největší květy v rodu tučnice (Pinguicula) má tučnice hemiepifytní (Pinguicula hemiepiphytica) pocházející z Mexika, konkrétně ze státu Oaxaca. Délka jejích květů ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... klíčení semen tučnic je blokováno chemickým inhibitorem, kyselinou abscisovou. Tato látka brání okamžitému klíčení po nabobtnání semene. Vzhledem k tomu, že je vodou rozpustná, může být ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... v roce 2006 vyšly v České republice hned 3 knihy o masožravých rostlinách. Již na jaře to byla kniha Martina Zouna, na přelomu května a června kniha Ing. Kamila Páska. A koncem roku se ještě ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... v roce 2003 byly popsány 2 druhy láčkovek a to Nepenthes izumiae a Nepenthes saranganiensis.

víte, že ...

... mucholapka podivná (latinsky Dionaea muscipula), jediná suchozemská masožravá rostlina schopná ulovit kořist aktivním pohybem listu, dokáže sevřít svoji past za optimálních podmínek již za půl sekundy.

víte, že ...

... rosnatkou s nejrychlejším pohybem žlaznatých výčnělků (tzv. tentakulí) je Drosera burmannii. Ta může okrajové tentakule přiložit k právě chycené kořisti za optimálních podmínek během jediné minuty.

víte, že ...

... první ucelená česká kniha zabývající se masožravými rostlinami vyšla až v roce 1984. Jde o knihu ´Masožravé rostliny´ od RNDr. Miloslava Studničky, současného ředitele Botanické zahrady v Liberci.

víte, že ...

... první ucelená monografie o masožravých rostlinách je vlastně dílo Charlese Darwina nazvané ´Insectivorous Plants´ (česky Hmyzožravé rostliny). ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... objevování nových druhů masožravých rostlin rozhodně nepatří do minulosti. I na počátku tohoto století byla objevena a platně popsána řada nových druhů. ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... v České republice roste 12 druhů masožravých rostlin, 1 poddruh a 1 přírodní kříženec. Jsou to následující druhy ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... v České republice existují v současné době dvě společnosti sdružující pěstitele masožravých rostlin, jednak v roce 2007 ustavená CCPS (tedy Česká společnost pěstitelů masožravých rostlin), jednak Darwiniana ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... nejmenšími rody masožravých rostlin jsou rod aldrovandka (latinsky Aldrovanda), láčkovice (latinsky Cephalotus), darlingtonie (latinsky Darlingtonia), mucholapka (latinsky Dionaea), rosnolist (latinsky Drosophyllum). Každý z těchto rodů zahrnuje jen jediný druh.

víte, že ...

... masožravých rostlin je okolo 650 druhů a každým rokem přibývají další nově objevené druhy.

víte, že ...

... nejvíce druhů masožravých rostlin se řadí do rodu bublinatka (Utricularia). Platně bylo na celém světě popsáno na 220 druhů bublinatek.

víte, že ...

... Aldrovanda vesiculosa, tedy aldrovandka měchýřkatá, je druh, který v naší přírodě vyhynul. Stalo se tak v padesátých letech minulého století, kdy ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... snad nejobtížněji pěstovatelnou masožravou rostlinou na světě je Triphyophyllum peltatum. Jde o zvláštní africkou kuriozitu, jejímuž bližšímu výzkumu brání právě obtížnost pěstování. ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

...masožravé rostliny jsou zobrazeny také na poštovních známkách. Ano, některé státy světa vydaly poštovní známky s touto tématikou. ...
[zde se dozvíte více]

víte, že ...

... dlouhé listy rosnolistu lusitanického (Drosophyllum lusitanicum) se dříve v jeho domovině používaly jako prostředek k lapání hmyzu ...
[zde se dozvíte více]

Copyright © foxCPG.com, 1999-2021. All Rights Reservedposlední aktualizace: 25. září 2013