česky| english
právě se nacházíte v sekci:
Publikace
-
České knihy

V češtině již vyšla celá řada zajímavých publikací o masožravých rostlinách, některé jsou dosud na knižním trhu, jiné lze s trochou štěstí nalézt např. v antikvariátech. Nabízíme Vám stručný přehled všech dosud vyšlých českých knih s masožravou tématikou.

STUDNIČKA, MILOSLAV. Masožravé rostliny. Academia, Praha, 1984. 152 pp. ISBN nebylo přiděleno.

Pevná vazba, rozměr knihy 151×211 mm, 151 stran textu, 24 stran příloh barevných fotografií (82 fotografií uvnitř + 2 fotografie na deskách), 4 černobílé mapky, černobílé ilustrace a grafy. Původní cena 35,- Kč.

Kniha nestora českých pěstitelů masožravek, která byla dlouhou dobu jedinou (ale vynikající) publikací s velmi cennými informacemi pro pěstování masožravek. Je členěna podle rodů, zmíněny jsou rostliny nejen běžně pěstované v době jejího vzniku ale i druhy vzácnější, doplněna fotografiemi, mapkami. Velmi cenná je tabulka s podmínkami pro pěstování. Zajímavé jsou i další kapitoly dávající ucelený přehled o problematice masožravých rostlin. Vzhledem k výraznému odstupu od vydání knihy je potřeba mít na mysli neaktuálnost např. počtu druhů, zařazení rodů a některé další aspekty. To však neubírá této publikaci na vyjímečnosti, neboť se stala jakousi biblí pěstitelů masožravek, navíc je psaná celkem čtivým a současně dostatečně odborně přesným jazykem.

Vzhledem k téměř čtvrtstoletí od vydání knihy lze tuto publikaci v tištěné formě v dnešní době sehnat při troše štěstí pouze v antikvariátech. Existuje též volně přístupná elektronická verze na adrese http://masozravky.com/ostatni/STUDNICKA/studnicka_OK.htm, kterou se svolením autora v roce 2000 uveřejnil server www.masozravky.com.


JEŽEK, ZDENEK. Masožravé rostliny. Nakladatelství ČZS Květ, Praha, 1997. 64 pp. ISBN 80-85362-27-9.

Měkká vazba, rozměr knihy 149×205 mm, 65 stran textu, 8 stran příloh barevných fotografií (20 fotografií uvnitř + 3 fotografie na deskách), černobílé ilustrace Ondreje Štefka. Původní cena 49,-Kč.

Kniha způsobila velký zájem především proto, že šlo o po dlouhé době další vydanou knihu s masožravou tématikou. Jedná se o útlou brožuru, která shrnuje nejzákladnější informace o jednotlivých rodech masožravek, zmiňuje některé druhy, dává ve značně zjednodušené formě návod k pěstování. Je velmi znát, že autor je sice zapálený botanik schopný knižní formou přiblížit nejrůznější skupiny rostlin čtenářstvu, avšak jeho pěstitelské zkušenosti jsou zjevně celkem malé. Tím značně trpí i pěstitelské informace, v mnohém dnes neaktuální či překonané.

Publikace byla vydána opakovaně, poslední třetí nezměněné vydání je z roku 2003 a v současné době lze knihu sehnat již jen v některých knihkupectvích, je dostupná např. v knihkupectvích Levné knihy (situace z října 2007) v ceně 29,- Kč. Jinak samozřejmě též v antikvariátech.


ŠVARC, DAVID. Masožravé rostliny. Sursum, Tišnov, 2003. 184 pp. ISBN 80-7323-035-6.

Pevná vazba, rozměr knihy 174×247 mm, 184 stran textu, 28 stran příloh barevných fotografií (251 fotografií uvnitř + 17 fotografií na deskách/přebalu), černobílé ilustrace. Původní cena 299,-Kč.

Komplexně pojatá publikace, shrnuje informace o všech rodech masožravých rostlin, přehledně uvádí historické informace, obecnou charakteristiku, popisuje stanoviště a výskyt, věnuje se i informacím o pěstování jednotlivých druhů často však ve velmi zobecněné či příliš zjednodušené formě. Její výhodou je přehlednost snadné hledání, podání srozumitelné pro každého. Zajímavým textem pro pěstitele je kapitola o dravých houbách. Běžného pěstitele jistě potěší rozsáhlý soubor fotografií.

Kniha je nadále v nabídce nakladatelstí Sursum na adrese www.sursum.cz (informace z listopadu 2007) a to v ceně 299,- Kč.


ZOUN, MARTIN. Masožravé rostliny / Druhy vhodné i pro pěstování v bytě. Computer Press, Brno, 2006. 84 pp. ISBN 80-251-0935-6.

Pevná vazba, rozměr knihy 255×176 mm, 84 stran textu na křídovém papíře s 236 fotografiemi uvnitř + 1 fotografie na deskách, několik schemat. Původní cena 169,-Kč.

Kniha celkem výjimečná hned v několika aspektech. Především je neobvyklý formát knihy, kromě toho se od výše uvedených knih odlišuje i názorným přístupem velmi vhodným pro začínající pěstitele. Autor se věnuje vždy několika vybraným zástupcům rodu vhodným k pěstování v bytových podmínkách. Honosně znějící kapitola Masožravé rostliny od A do Z však některé rody zcela opomíjí. Pro začínajícího pěstitele je to možná spíše výhodou při poznávání masožravých rostlin, pro pokročilého pěstitele jde spíše o opakování základů, jinak mu kniha mnoho nového nepřináší.

Kniha je nadále dostupná v běžné prodejní síti nebo přímo na adrese www.cpress.cz v ceně 169,- Kč.


PÁSEK, KAMIL. Masožravé rostliny / Podrobný návod k pěstování. Grada Publishing, Praha, 2006. 96 pp. ISBN 80-247-1249-0.

Měkká vazba, rozměr knihy 145×208 mm, 96 stran textu, 20 stran příloh barevných fotografií (100 fotografií uvnitř jejichž autorem je Jan Flísek). Původní cena 98,-Kč.

Kniha světově uznávaného odborníka a především pěstitele masožravých rostlin vyniká koncentrací informací. V útlé publikaci autor shrnuje řadu mnoholetých zkušeností s pěstováním masozřavých rostlin, věnuje se prakticky všem rodům masožravých rostlin, jejich množení, vhodným podmínkám, škůdcům atd. Autor nezmiňuje jen běžné druhy ale poskytuje kvalitní informace i o druzích vzácnějších a na pěstování náročnějších. Kniha se svým stylem stala jakousi kuchařkou s téměř vyčerpávajícími a přesto stručnými a přehlednými informacemi pro jakéhokoli pěstitele.

Kniha je nadále dostupná v běžné prodejní síti nebo přímo na adrese www.grada.cz v ceně 98,-.


STUDNIČKA, MILOSLAV. Masožravé rostliny / Objekt badatelů, dobrodruhů a snílků. Academia, Praha, 2006. 96 pp. ISBN 80-200-1404-7.

Měkká vazba, rozměr knihy 179×245 mm, 336 stran textu na křídovém papíře, 413 barevných fotografíi + 5 fotografií na deskách. Původní cena 395,-Kč.

Vyjímečná publikace světoznámého odborníka a popularizátora masožravých rostlin. Zaběhlé schema členění údajů k jednotlivým rodů a druhům nyní autor proložil povídkami a zajímavými zprávami, které se dotýkají uváděných rostlin. Odhaluje celou řadu zajímavých poznatků z přírodních stanovišť, podrobností a fines z pěstování náročnějších druhů. Celý poměrně odborně psaný text tak získává na čtivosti a čtenáře ještě více přitáhne i množství zajímavých fotografiíí.Knize nechybí ani podrobný přehled literatury či rejstřík, jak se na správnou vědeckopopulární literaturu sluší. Knihu spíše ocení pokročilejší pěstitelé.

Kniha je dosud v nabídce nakladatelství Academia na www.academiaknihy.cz v ceně 395,- Kč.


STUDNIČKA, MILOSLAV. Masožravé rostliny : Sborník článků pro časopis Živa 1980-2004 / Studnička Miloslav, Franta Jan, Spousta Martin. Darwiniana, Praha, 2007. 240 pp + XL pp.. ISBN 978-80-903977-0-5.

Měkká vazba, přebal knihy, rozměr knihy 151×220 mm, 240 stran textu, 40 stran barevných fotografií na křídovém papíře. Původní cena 249,-Kč.

Kompletní seriál článků na jednotlivá témata z oblasti masožravých rostlin, který byl postupně vydáván v časopisu Živa v letech 1980 až 2004, skýtá zvláštní příležitost získat ucelené informace o jednotlivých rodech masožravých rostlin v jejich "historické podobě". Neupravené, neaktualizované, prostě takové, jak je autor sepsal a poskytl k otištění před drahnými lety v dobách, kdy informací o masožravkách bylo drasticky málo. I dnes v článcích najdete poznámky a podrobnosti, které zůstaly jaksi zapadlé a jsou dodnes vlastně horkými novinkami. A právě proto v dnešní době tak kniha udivuje čtenáře majícího k dispozici záplavu informací servírovaných na všechny možné způsoby, právě pro tohle své tajemné kouzlo znovuobjevení. Kniha je výjimečná také originální obálkou podtrhující historický aspekt knihy.

Kniha je k sehnání v knihkupectvích Academia (www.academiaknihy.cz) a dále na pokladně Botanické zahrady v Liberci za cenu 249,- Kč.

Copyright © foxCPG.com, 1999-2021. All Rights Reservedposlední aktualizace: 25. září 2013