česky| english
právě se nacházíte v sekci:
Informace o MR
-
Určovací klíče

Každý jste se jistě ve škole v hodinách biologie či přírodopisu učil určovat neznámou rostlinu dle určovacího klíče. I ve světě masožravých rostlin existují určovací klíče a je tedy možné je využít k bližšímu určení neznámé masožravky.


Jak správně používat určovací klíče:

 1. Zde uveřejněné klíče předpokládají, že jste již jako uživatel zařadil masožravou rostlinu do užší skupiny např. "bublinatka rostoucí u nás" nebo "trpasličí rosnatka" nebo "hlíznatá rosnatka" atd. Některé klíče svým rozsahem však mohou postihovat celý rod masožravých rostlin např. Drosera
 2. K přesnému určení neznámé masožravé rostliny je třeba mít alespoň základní znalost botanických pojmů, např. "čepel listu", "řapík", "květní kalich" či "květní koruna" a pod. Časem bychom připojili i nákresy k vysvětlení některých pojmů a tedy k usnadnění určování.
 3. Předpokladem úspěchu při určování je znalost všech částí rostliny včetně květu a květenství. Řada odlišností, podle kterých lze rostlinu odlišit od jiné, se totiž týkají právě květu a květenství. Bez spolehlivé znalosti těchto částí určované rostliny se nemusíte dobrat věrohodného výsledku.
 4. Při určování postupujte zásadně!!! systematicky, to znamená postupujte po řádcích, nikdy nezačínejte v polovině klíče ale vždy na začátku. U každého číslem označeného řádku si přečtěte pozorně variantu A i B, mezi nimi se rozhodněte. Vámi vybraná varianta má na svém konci odkaz, tj. číslo řádku, na který se máte přesunout. Přesuňte se tedy a opět zvažte obě varianty.
 5. Pokud za šipkou odkazu již nenásleduje číslo, pak je zde uvedeno jméno a Vy jste získali pojmenování pro určovanou rostlinu popř. pojmenování pro podrod, sekci či jinou skupinu druhů.

Klíč k určování našich bublinatek:

sestaveno podle údajů z knihy: Dostál (1989):Nová květena ČSSR

 1. A.... Ostruha vakovitá nebo široce kuželovitá, ne delší než širší, listové úkrojky bez štětinek  >  ....2
  B.... Ostruha úzce kuželovitá až šídlovitá, špičatá, zřetelně širší než delší, listové úkrojky s řídkými štětinami  >  ....3
 2. A.... Dolní korunní pysk na kraji dolů ohnutý, prodloužený, ostruha bývá velmi tupá, horní pysk tak dlouhý jako rezavě hnědé patro  >  ....Utricularia minor
  B.... Dolní korunní pysk je plochý, velký, okrouhlý, ostruha je zašpičatělá, horní pysk je dvakrát delší než rezavě hnědé patro  >  ....Utricularia bremii
 3. A.... Lodyhy dvojí, jedny s listy zelenými, dlanitě dělenými v úkrojky bez láček, jiné s listy nezelenými, redukovanými s láčkami  >  ....4
  B.... Všechny lodyhy se zelenými, dlanitě dělenými listy, nesoucími láčky  >  ....5
 4. A.... Terminální úkrojek zeleného listu tupě zašpičatělý, osinkatý, štětinky na kraji úkrojků přisedají přímo na kraj úkrojku  >  ....Utricularia intermedia
  B.... Terminální úkrojek zeleného listu znenáhla zašpičatělý, osinkatý, štětinky přisedají na zoubcích na kraji úkrojku  >  ....Utricularia ochroleuca
 5. A.... Dolní korunní pysk ohrnutý, květní stopky 2-3krát delší než listen  >  ....Utricularia vulgaris
  B.... Dolní korunní pysk plochý, květní stopky 3-5krát delší než listen  >  ....Utricularia australis

Klíč k určování našich rosnatek:

sestaveno podle údajů z knih: Dostál a kol.(1989):Nová květena ČSSR a Slavík (1997): Květena ČR

 1. A.... Květní stvol více než 2krát delší než list, vyrůstá ze středu listové růžice  >  ....2
  B.... Květní stvol obvykle v téže délce jako list (max. 2krát delšínež list), postranní t.j. vyrůstající z boku listové růžice  >  ....Drosera intermedia
 2. A.... Květní stvol je asi 4-7krát delší než listy, čepel listu okrouhlá, ale někdy až příčně eliptická, řapík chlupatý  >  ....Drosera rotundifolia
  B.... Květní stvol je asi 3-4krát delší než listy, čepel listu čárkovitě obkopinatá, řapík lysý  >  ....Drosera anglica

Klíč k určování rosnatek z okruhu Drosera petiolaris ( sekce Lasiocephala):

sestaveno podle údajů z prací Allena Lowrieho

 1. A.... Čepel listu úzce vejčitá, květenství i se stvolem pokryto krátkými žlaznatými chloupky  >  ....Drosera caledonica
  B.... Čepel listu kruhovitá, okrouhlá,ledvinovitá či široce napříč oválná až vejčitá, květenství i stvol lysé nebo s nežlaznatými vlnitými chloupky  >  ....2
 2. A.... Hmyz lapají pouze mladé listy s čepelí  >  ....Drosera caduca
  B.... Hmyz lapají všechny listy s čepelemi  >  ....3
 3. A.... Spodní strana listu hustě pokryta přitisklými chlupy, řapík není přes ochlupení viditelný  >  ....4
  B.... Spodní strana listu pouze řídce pokryta přitisklými chlupy, řapík je i přes ochlupení patrný  >  ....6
 4. A.... Obkopinatý řapík široký 2-4 mm  >  ....Drosera ordensis
  B.... Řapík široký maximálně 2 mm, čárkovitý nebo velmi úzce obkopinatý  >  ....5
 5. A.... Čárkovitý řapík pokrytý rozvětvenými chlupy  >  ....Drosera lanata
  B.... Řapík velmi úzce obkopinatý pokrytý nerozvětvenými chlupy  >  ....Drosera derbyensis
 6. A.... Listová čepel ledvinitého tvaru, dlouhá 1,5 cm, široká 2cm  >  ....Drosera falconeri
  B.... Listová čepel kruhová, okrouhlá či široce napříč oválná až vejčitá o šířce 2,5 až 7 mm  >  ....7
 7. A.... Listy přitisklé k podkladu, listová čepel široce napříč oválná až vejčitá o šířce 5,5 - 7 mm  >  ....Drosera kenneallyi
  B.... Listy v růžici víceméně vodorovné s podkladem, vzpřímené nebo zpola vzpřímené, listová čepel kruhová nebo okrouhlá o šířce 2,5 – 3,5 mm  >  ....8
 8. A.... Listy v růžici víceméně vodorovné s podkladem  >  ....9
  B.... Listy v růžici vzpřímené či zpola vzpřímené  >  ....10
 9. A.... Stvol s květenstvím dlouhý 5 – 15 cm  >  ....Drosera darwiniensis
  B.... Stvol s květenstvím dlouhý 30 – 40 cm  >  ....Drosera brevicornis
 10. A.... Řapík obkopinatý  >  ....11
  B.... Řapík čárkovitý  >  ....12
 11. A.... Stvol s květenstvím dlouhý až 18 cm, květní stopky 3 – 7 mm dlouhé  >  ....Drosera dilatato-petiolaris
  B.... Stvol s květenstvím dlouhý až 45 cm, květní stopky 1 – 2 mm dlouhé  >  ....Drosera fulva
 12. A.... Stvol s květenstvím zcela lysý  >  ....Drosera broomensis
  B.... Stvol s květenstvím je pokryt vlnitými chlupy  >  ....Drosera petiolaris

Klíč č.1 k určování heliamphor:

sestaveno podle údajů z prací Williama Baumgartla a Donalda Schnella

 1. A.... Prašníky tyčinek jsou menší než 4,5 mm  >  ....2
  B.... Prašníky tyčinek jsou větší než 4,5 mm  >  ....5
 2. A.... Květní stopka je lysá  >  ....Heliamphora nutans
  B.... Květní stopka je ochmýřená  >  ....3
 3. A.... Prašníků je méně než 15, rostliny jsou nejčastěji zakrslé, typická výška je v rozmezí 5 - 15 cm  >  ....4
  B.... Prašníků 15 nebo více  >  ....Heliamphora ionasii
 4. A.... Láčka je na vnitřní ploše ochlupena přibližně z 1/3, popřípadě i méně  >  ....Heliamphora minor
  B.... Láčka nemá na vnitřní ploše žádné ochlupení  >  ....Heliaphora minor f. laevis
 5. A.... Květní stopka je lysá, typické množství prašníků není nikdy větší než 16, stvoly nejsou větvené  >  ....6
  B.... Květní stopka je ochmýřená, počet prašníků je vyšší než 15, stvoly jsou občas větvené  >  ....9
 6. A.... Víčko láčky je jen minimálně vyvinuté  >  ....8
  B.... Víčko láčky je dobře vyvinuté  >  ....7
 7. A.... Horní část vnitřní plochy láčky není všude lysá  >  ....Heliaphora heterodoxa var. heterodoxa
  B.... Horní část vnitřní plochy láčky je lysá  >  ....Heliaphora heterodoxa var. heterodoxa f. glabella
 8. A.... Horní část vnitřní plochy láčky není všude lysá  >  ....Heliamphora heterodoxa var. exappendiculata
  B.... Horní část vnitřní plochy láčky je lysá  >  ....Heliamphora heterodoxa var. exappendiculata f. glabella
 9. A.... Horní část vnitřního povrchu láčky je lysá nad ochmýřeným prstencem, pokud jsou přítomny chlupy pak jsou stejné délky  >  ....11
  B.... Horní část vnitřního povrchu láčky je ochlupená, chlupy se přitom prodlužují od 0,2 - 1,0 mm nahoře k délce 1,0 - 1,5 mm dole při ochmýřeném prstenci  >  ....10
 10. A.... Zevní povrch láčky není lysý  >  ....Heliamphora tatei var. neblinae
  B.... Zevní povrch láčky lysý  >  ....Heliamphora tatei var. neblinae f. parva
 11. A.... Chlupy vnitřku láčky o stejné délce 0,8 - 2,0 mm  >  ....Heliamphora tatei var. tatei f. tyleri
  B.... Vnitřek láčky lysý  >  ....Heliamphora tatei var. tatei f. macdonaldae

Klíč k určování rosnatek (Drosera):

sestaveno podle údajů z prací dr.Jana Schlauera

 1. A.... Rostliny bez hlíz, přítomny palisty nebo čnělky bazálně rozdělené (rozdvojené) nebo celé (nedělené), listy nikdy štítkovité.  >  ....2
  B.... Rostliny s hlízami, listy štítkovité, čnělky mnohonásobně dělené, palisty vždy chybí.  >  ....podrod Ergaleium DC  >  ....118
 2. A.... Listová čepel celistvá nedělená, nikdy není dvojitě větvená, čnělky celistvé nedělené popř. dvojitě větvené, nikoli v podstatě mnohonásobně větvené.  >  ....3
  B.... Listová čepel dvojitě (dichotomicky) větvená, čnělky bazálně mnohonásobně dělené.  >  ....podrod Phycopsis (Planch.)  >  ....Drosera binata Labill.
 3. A.... Čnělky srostlé nebo alespoň vrchol blizny je vějířovitě mnohoklaně či dvojitě větven, rostliny nevytváří nepohlavní rozmnožovací tělíska, tzv. gemmy.  >  ....4
  B.... Čnělky nejsou nikdy dělené, vrchol blizny je rozšířený nebo vějířovitý, nepohlavní rozmnožovací tělíska = gemmy rostliny obvykle tvoří  >  ....podrod Bryastrum (Planch.)  >  ....77
 4. A.... gynoeceum (= pestík) pětičetné  >  ....podrod Thelocalyx (Planch.)  >  ....5
  B.... gynoeceum (= pestík) trojčetné   >  ....6
 5. A.... Listy obvejčité (obráceně vejčité), delší než 12 mm, blizny dvojitě dělené.  >  ....Drosera sessilifolia St.Hil.
  B.... Listy klínovité, kratší než 12 mm, blizny vějířovitě mnohoklané.  >  ....Drosera burmannii Vahl.
 6. A.... Listy bez palistů, listová báze opláštěná, květy jednotlivé, výjimečně 2-3, stopky květů holé, korunní plátky nejsou po opylení obrácené vzhůru a spojené.  >  ....podrod Arcturia (Planch.)  >  ....7
  B.... Listy nejsou opláštěné, korunní plátky jsou po opylení obrácené vzhůru a spojené.  >  ....8
 7. A.... Listy čárkovité, listová čepel plynule s řapíkem, kališní lístky podlouhlé, jen o něco málo kratší než korunní plátky.  >  ....Drosera arcturi Hook.
  B.... Listová čepel lopatkovitá, kališní lístky stěží delší než širší, mnohem kratší než korunní lístky.  >  ....Drosera stenopetala Hook. f.
 8. A.... Čnělky srostlé nejméně polovinou své délky.  >  ....podrod Stelogyne (Diels)  >  ....Drosera hamiltonii C.R.P.Andrews
  B.... Čnělky nejsou srostlé, rozbíhají se od baze.  >  ....9
 9. A.... Čnělky nejsou dělené pod oblastí blizny  >  ....10
  B.... Čnělky dělené pod oblastí blizny  >  ....11
 10. A.... Květy jednotlivé, stonek větvený, přítomny palisty, listy řapíkaté, čepel kopinatá, až do 5 cm délky.  >  ....podrod Meristocaulis (Maguire & Wurdack)  >  ....Drosera meristocaulis Maguire & Wurdack
  B.... Květy ve většině případů nejsou jednotlivé, stonek není větven, palisty chybí, řapíky nezřetelné, čepel čárkovitá, obvykle delší než 20cm.  >  ....podrod Regiae Seine & Barthlott  >  ....Drosera regia Stephens
 11. A.... Květní listeny chybí, květenství kvete více květy, čnělky opakovaně dichotomicky dělené  >  ....12
  B.... Květní listeny přítomny nebo květenství kvete jednotlivými květy  >  ....podrod Drosera  >  ....18
 12. A.... Stvol žlaznatý, čepel není štítnatá.  >  ....podrod Coelophylla (Planch.)  >  ....Drosera glanduligera Lehm.
  B.... Stvol nežlaznatě ochlupený, čepel až štítnatá.  >  ....podrod Lasicephala (Planch.)  >  ....13
 13. A.... Lodyhy protáhlé, vystoupavé.  >  ....Drosera banksii R.Br.
  B.... Lodyhy krátké nebo rostliny bez lodyh.  >  ....14
 14. A.... Plst sestávající z jednotlivých nebo krátce větvených chloupků.  >  ....15
  B.... Plst sestávající ze stromečkovitě větvených chloupků, vlnatá.  >  ....17
 15. A.... Řapíky užší než 5 mm.  >  ....16
  B.... Řapíky širší než 5 mm.  >  ....Drosera falconeri Tsang ex Kondo
 16. A.... Blizna větvená od středu, řapíky širší než 1 mm v nejširším místě.  >  ....Drosera dilatatopetiolaris Kondo
  B.... Blizna větvená od baze, řapíky až do 1 mm šíře.  >  ....Drosera petiolaris R.Br. ex DC.
 17. A.... Řapík čárkovitý s maximální šířkou 1 - 1,5 mm, čepel 2 - 2,5 mm dlouhá, 2,5 - 3 mm široká, květní stopky 1,5 - 2,5 mm dlouhé.  >  ....Drosera lanata Kondo
  B.... Řapík kopinatý s maximální šířkou 2 - 4 mm, čepel 3 - 4 mm dlouhá, 3,5 - 5 mm široká, květní stopky 2 - 4,5 mm dlouhé.  >  ....Drosera ordensis Lowrie
 18. A.... Semena vejčitá nebo elipsovitá, vnější obal semene není vytvořen mimo embryo.  >  ....19
  B.... Semena úzce vřetenovitá s vnějším obalem semene vytvořeným pod a nad embryem.  >  ....sekce Drosera  >  ....58
 19. A.... Palisty chybí nebo jsou redukovány do dvou postranních chlupů nebo vyjímečně vytvořeny, pokud jsou palisty vytvořeny pak jsou listy s krátkými, nezřetelnými řapíky a velkou, širokou čepelí a prašné vaky rozděleny objemným konektivem a okvětní lístky stěží dosahují délky kališních lístků.  >  ....20
  B.... Palisty vždy přítomny a nápadné, pokud jsou narostlé pak postranní části palistů velké a dělené, listy s dlouhými a úzkými čepelemi, okvětní lístky delší než lístky kališní.  >  ....sekce Oosperma  >  ....30
 20. A.... Prašné vaky rozděleny objemným konektivem a okvětní lístky stěží dosahují délky kališních lístků.  >  ....sekce Prolifera C.White  >  ....21
  B.... Prašné vaky nejsou rozděleny objemným konektivem a okvětní lístky delší než kališní lístky.  >  ....23
 21. A.... Listy s velmi krátkými nezřetelnými řapíky, čepel delší než širší, palisty vyjádřené.  >  ....22
  B.... Listy zřetelně řapíkaté, čepel ledvinitého tvaru, palisty redukovány v postranní žlaznatě zakončené chlupy.  >  ....Drosera prolifera C.White
 22. A.... Čepel ve vrcholu přihrocená/špičatá, nejširší blíže středu.  >  ....Drosera adelae F.Muell.
  B.... Čepel ve vrcholu uťatá/zkosená, nejširší blíže vrcholu.  >  ....Drosera schizandra Diels
 23. A.... Květenství vyrůstá po straně rostoucí lodyhy a nese obvykle více než 6 květů, kořeny nejsou ztluštělé jako zásobní orgány.  >  ....sekce Arachnopus Planch.  >  ....Drosera indica L.
  B.... vyrůstá ze středu listové lůžice nebo vrcholové části rostoucí lodyhy s maximálně 4 květy; když vyrůstají lodyhy, jsou kořeny ztluštěny jako zásobní orgány.  >  ....sekce Ptycnostigma Diels  >  ....24
 24. A.... Palisty přítomny, srostlé po celé jejich délce s výjimkou dvou nenápadných postranních štětin, stonkaté lístky chybí.  >  ....25
  B.... Palisty chybí, stonkaté lístky přítomny.  >  ....29
 25. A.... Okvětní lístky kratší než 8 mm.  >  ....26
  B.... Okvětní lístky delší než 10 mm, stvol vyjádřen.  >  ....Drosera pauciflora Banks ex DC.
 26. A.... Stvol nápadný.  >  ....27
  B.... Stvol chybí, květy nasedající téměř bez stopky.  >  ....Drosera acaulis L.f.
 27. A.... Semena bradavčitá.  >  ....Drosera brevifolia Pursh
  B.... Semena s jamkovitým povrchem (přesněji s povrchem jako medová plástev).  >  ....28
 28. A.... Listy zřetelně řapíkaté, čepel lopatkovitě okrouhlá, stvol lysý.  >  ....Drosera uniflora Willd.
  B.... Listy přisedlé, čepel klínovitá, stvol pokrytý žlaznatými chloupky.  >  ....Drosera trinervia Spreng.
 29. A.... Okvětní lístky dosahují 20 mm délky, s tmavou bazí.  >  ....Drosera cistiflora L.
  B.... Okvětní lístky dosahují 10 mm délky, bez tmavé baze.  >  ....Drosera alba Phill.
 30. A.... Semena bradavčitá.  >  ....31
  B.... Semena na povrchu s jamkami a dolíčky nebo semena mřížkovaná.  >  ....45
 31. A.... Palisty přirostlé k řapíku po celé jejich délce, čepel více než 4x delší než širší.  >  ....37
  B.... Palisty přirostlé k řapíku do poloviny jejich délky, čepel ne více než 3x delší jak širší.  >  ....32
 32. A.... Semena kráterovitě bradavčitá, stvol vzpřímený, řapík zřetelný.  >  ....33
  B.... Semena puchýřnatě až hrotnatě bradavčitá, stvol vystoupavý, rostliny bez stonků, řapík pozvolna se rozšiřující v čepel nebo rostliny víceméně rostoucí se zřetelnými řapíky.  >  ....39
 33. A.... Stvoly holé nebo nenápadně jemně žlázkatě ochlupené.  >  ....34
  B.... Stvoly se zřetelným ochlupením.  >  ....36
 34. A.... Rostliny vytváří kmínek krytý zbytky odumřelých listů.  >  ....Drosera hirticalyx R.Duno & Culham
  B.... Rostliny s víceméně plochou růžicí, nevytvářející kmínek.  >  ....35
 35. A.... Stvoly delší než 5 cm, kališní lístky delší než 2 mm.  >  ....Drosera capillaris Poir.
  B.... Stvoly kratší než 5 cm, kališní lístky kratší než 2 mm.  >  ....Drosera tenella Willd. Ex Roem. & Schult.
 36. A.... Stvoly žlaznatě chlupaté.  >  ....Drosera panamensis Correa & A.S.Taylor
  B.... Stvoly nežlaznatě chlupaté.  >  ....Drosera colombiana Fernandez-Perez
 37. A.... Řapíky zřetelné, 2-5 cm dlouhé.  >  ....Drosera linearis Goldie
  B.... Řapíky nezřetelné, téměř chybějí.  >  ...._  >  ....38
 38. A.... Listy dosahují až 25 cm délky, tyčinky až 7 mm dlouhé, žlázky na listech červené.  >  ....Drosera filiformis var. filiformis Raf.
  B.... Listy dosahují až 50 cm délky, tyčinky delší než 8 mm, žlázky na listech zelené.  >  ....Drosera filiformis var. tracyi (Macf.) Diels
 39. A.... Bradavčité výběžky semen povrchní a nenápadné (semena na povrchu s jamkami a dolíčky), stvoly ochlupené, většinou též žlaznatě ochlupené, řapíky krátké, pozvolna se rozšiřující v čepel, rostliny bez stonků, stvoly 1-15cm dlouhé s méně než 10 květy.  >  ....okruh Drosera montana St.Hil.  >  ....40
  B.... Bradavčité výběžky semen nápadné, rostliny ve většině případů vystoupavé nebo vytváří kmínek, řapík zřetelný, stvoly jemně žlaznatě ochlupené nebo holé.  >  ....44
 40. A.... Stvoly jen nenápadně vystoupavé s omezeným zakřivením při bazi.  >  ....Drosera montana St.Hil.  >  ....41
  B.... Stvoly více nápadně vystoupavé s širokým zakřivením při bazi, stvoly nežlaznatě chlupaté při bazi a jak žlaznatě, tak i nežlaznatě chlupaté výše.  >  ....Drosera hirtella St.Hil.  >  ....43
 41. A.... Báze stvolu žlaznatě chlupatá.  >  ....Drosera montana var. montana St.Hil.
  B.... Báze stvolu nežlaznatě chlupatá.  >  ....42
 42. A.... Kališní lístky žlaznatě ochlupené, vrchol stvolu jen s víceméně stvolovými žlázkami nebo holý.  >  ....Drosera montana var. tomentosa (St.Hil.) Diels
  B.... Kališní lístky nežlaznatě ochlupené, vrchol stvolu je nežlaznatě ochlupen.  >  ....Drosera montana var. schwackei Diels
 43. A.... Stvoly červené, nápadně vystoupavé, s kratšími červenými chloupky v dolních dvou třetinách stvolu, kališní lalůčky často s několika nežlaznatými chlupy, řapíky holé nebo téměř holé, listy méně početné, obvykle červené.  >  ....Drosera hirtella var. hirtella St.Hil.
  B.... Stvoly žlutavězelené, povětšinou vzpřímené, s delšími žlutými chlupy v dolní polovině stvolu, chybějící nebo velmi řídké v horní části, která je hlavně žlaznatě chlupatá, kališní lalůčky jen se žlaznatými chloupky, řapíky chlupaté, listy více početné, brunátné, temně purpurově rudé.  >  ....Drosera hirtella var. lutescens St.Hil.
 44. A.... Rostliny tvoří kmínek pokrytý zbytky odumřelých listů, stvoly jemně žlaznatě ochlupené, 10 - 25 cm dlouhé, více než 4x delší než listy, obvykle s více než 10 květy.  >  ....Drosera roraimae (Klotzsch ex Diels) Maguire & Laundon
  B.... Rostliny často se stonky ale nikoliv pokryté zbytky odumřelých listů, stvoly holé, kratší a ne více než 2x tak dlouhé jako listy, obvykle s méně než 10 květy.  >  ....Drosera intermedia Hayne
 45. A.... Rostliny vystoupavé, stvol vzpřímený.  >  ....46
  B.... Rostliny nestonkaté, listy v přízemní růžici.  >  ....47
 46. A.... Čnělky na vrcholu nedělené.  >  ....Drosera bequaertii Taton
  B.... Čnělky na vrcholu dělené.  >  ....Drosera neocaledonica Hamet
 47. A.... Stvoly vzpřímené.  >  ....48
  B.... Stvoly vystoupavé.  >  ....54
 48. A.... Stvoly holé nebo nepříliš viditelně žláznatě ochlupené.  >  ....49
  B.... Stvoly s viditelným ochlupením.  >  ....50
 49. A.... Kališní lístky kratší než 3 mm.  >  ....Drosera esmeraldae (Steyerm.) Maguire & Wurdack
  B.... kališní lístky delší než 3 mm.  >  ....Drosera pusilla H.B.K.
 50. A.... Stvol žlaznatě chlupatý, řapík postupně se rozšiřující v čepel.  >  ....51
  B.... Stvol není pokryt žlaznatými chlupy, řapíky odlišné, čepel zakulaceně obvejčitá až téměř okrouhlá.  >  ....53
 51. A.... Řapíky zespodu štětinatě chlupaté, čepel úzce kopinatá.  >  ....Drosera arenicola Steyerm.  >  ....52
  B.... Listy holé nebo jen střídmě neštětinatě chlupaté na spodní straně, čepel obráceně vejčitá (obvejčitá).  >  ....Drosera cayennensis Sagot ex Diels
 52. A.... Stvoly dosahují délky 2 cm s maximálně čtyřmi květy.  >  ....Drosera arenicola var. arenicola Steyerm.
  B.... Stvoly delší než 2 cm s více než čtyřmi květy.  >  ....Drosera arenicola var. occidentalis Maguire & Wurdack
 53. A.... Květy v počtu 2-5, květní stopka delší než 2 cm.  >  ....Drosera kaieteurensis Brumm.-Ding.
  B.... Květy jednotlivé, vyjímečně 2, květní stopka sotva 2,5mm dlouhá.  >  ....Drosera felix Steyerm. & L.B.Smith
 54. A.... Čnělky bazálně zesílené, zužují se směrem k vrcholu.  >  ....Drosera spatulata Labill.
  B.... Čnělky se zesílují směrem k vrcholu.  >  ....55
 55. A.... Stvoly lysé, blizna dělená.  >  ....Drosera oblanceolata Y.Z.Ruan
  B.... Stvoly s plstnatým pokryvem, blizna nedělená.  >  ....56
 56. A.... Řapíky se postupně rozšiřují v čepel, květy červené.  >  ....Drosera dielsiana Exell & Laundon
  B.... Řapíky náhle rozšířené v čepel, květy barvy bílé až bledě růžové.  >  ....57
 57. A.... Stvoly žlaznaté.  >  ....Drosera burkeana Planch.
  B.... Stvoly s nežlaznatými chlupy.  >  ....Drosera pilosa Exell & Laundon
 58. A.... Rostliny nestonkaté s přízemní růžicí, pokud stvoly žlaznaté, pak jsou řapíky nezřetelné.  >  ....59
  B.... Rostliny se stonky, stvoly přinejmenším 2 cm dlouhé, pokud jsou bez stonků, pak řapíky zřetelné.  >  ....66
 59. A.... Stvoly holé nebo nežlaznatě ochlupené, čepel okrouhlá až čárkovitá, ne klínovitá, řapík holý či vespod řídce chlupatý.  >  ....60
  B.... Stvoly žlaznatě chlupaté, řapík není zřetelný nebo vespod štětinatě chlupatý.  >  ....62
 60. A.... Čepel čárkovitá, delší než 15 mm.  >  ....Drosera anglica Huds.
  B.... Čepel podlouhlá až okrouhlá, dosahuje do 1 cm délky.  >  ....61
 61. A.... Čepel podlouhlá, palisty jsou dělené k bazi.  >  ....Drosera communis St.Hil.
  B.... Čepel okrouhlá, palisty jsou dělené nad středem.  >  ....Drosera rotundifolia L.
 62. A.... Čnělky nejsou vícenásobně větvené, blizna je zduřelá.  >  ....63
  B.... Čnělky vícenásobně rozvětvené, blizna není příliš zduřelá.  >  ....65
 63. A.... Řapík nezřetelný, zespodu není štětinatě chlupatý, čepel klínovitá.  >  ....Drosera cuneifolia L.f.
  B.... Řapík zřetelný.  >  ....64
 64. A.... Čepel okrouhle lopatkovitá.  >  ....Drosera slackii M.R.Cheek
  B.... Čepel čárkovitá, asi 8x delší než je šíře čepele.  >  ....Drosera cendeensis Tamayo & Croizat
 65. A.... Listy obráceně vejčité, zakulacené na vrcholu, tenké, květy světle červené až bílé, růžice tvořeny jednou vrstvou zelených listů.  >  ....Drosera natalensis Diels
  B.... Listy klínovité, víceméně trojúhelníkovité, kožovité, květy temně rudé, růžice s několika vrstvami funkčních listů.  >  ....Drosera aliciae Hamet
 66. A.... Čepel sotva 3x delší než je její šíře.  >  ....67
  B.... Čepel nejméně 4x delší než je její šíře.  >  ....71
 67. A.... Stvoly velmi dlouhé (obvykle 60 - 90 cm).  >  ....Drosera elongata Exell & Laundon
  B.... Stvoly kratší (dosahují 30 cm).  >  ....68
 68. A.... Listy navzájem stejnoměrně vzdálené na stvolu.  >  ....Drosera katangensis Taton
  B.... Listy natěsnané při vrcholu stvolu.  >  ....69
 69. A.... Řapíky víceméně hustě chlupaté, zejména na spodní straně, starší list ohnuté.  >  ....70
  B.... Řapíky řídce ochlupené na obou stranách, starší listy vzpřímené.  >  ....Drosera affinis Welw. ex Oliv.
 70. A.... Stvol víceméně vzpřímený, palisty hluboce dělené.  >  ....Drosera glabripes (Harv.) Stein
  B.... Stvol viditelně při bazi zahnutý, palisty roztržené při vrcholu.  >  ....Drosera madagascariensis DC.
 71. A.... Palisty rozdělené k bazi, neznatelné v hustém ochlupení lodyhy.  >  ....Drosera hilaris Cham & Schlechtd.
  B.... Palisty celistvé nedělené alespoň ke středu  >  ....72
 72. A.... Listová čepel lysá nebo chlupatá, zespodu čepele není vlnaté ochlupení.  >  ....73
  B.... Čepel zespodu s jemným vlnatým ochlupením.  >  ....75
 73. A.... Stvoly lysé.  >  ....Drosera humbertii Exell & Laundon
  B.... Stvoly žlaznatě chlupaté.  >  ....74
 74. A.... Palisty dělené do šídlovitě štětinatých přívěsků při vrcholu, řapíky s rezavě hnědými chloupky.  >  ....Drosera ramentacea Burch. ex DC.
  B.... Palisty jen mírně rozštěpené při vrcholu, téměř nedělené, řapíky postupně holé, bez rezavě hnědého ochlupení.  >  ....Drosera capensis L.
 75. A.... Listová čepel podlouhle lžicovitá, až 2 cm dlouhá.  >  ....Drosera chrysolepis Taub.
  B.... Listová čepel čárkovitá, přinejmenším 3 cm dlouhá.  >  ....76
 76. A.... Listová čepel stěží 8 cm dlouhá, stvoly holé.  >  ....Drosera villosa St.Hil.
  B.... Listová čepel delší než 10 cm, stvoly klkaté.  >  ....Drosera graminifolia St.Hil.
 77. A.... Květy čtyřčetné.  >  ....sekce Bryastrum  >  ....Drosera pygmaea DC.
  B.... Květy pětičetné.  >  ....sekce Lamprolepis  >  ....78
 78. A.... Blizna splývající s čnělkou, není nejširší v blízkosti vrcholu, listová čepel mělká.  >  ....79
  B.... Čnělka ostře rozšířená ve zploštělou bliznu nebo je blizna kyjovitá s nejširším místem v blízkosti vrcholu, listová čepel hluboce konkávní, miskovitá.  >  ....106
 79. A.... Listová čepel kopinatá, 4 - 7 mm dlouhá.  >  ....80
  B.... Listová čepel vejčitá nebo kruhová, do 3 mm délky.  >  ....82
 80. A.... Kalich rudě chlupatý, koruna oranžová, listová čepel 6 - 7 mm dlouhá.  >  ....Drosera barbigera Planch.  >  ....81
  B.... Kalich s průsvitnými chlupy, koruna bílá nebo růžová, listová čepel 2,5 - 6 mm dlouhá.  >  ....Drosera scorpioides Planch.
 81. A.... Stvoly jsou kryté s dlouhými, plstnatými, žlaznatými chlupy, koruna červenooranžová či jasně oranžová, v centru černá, čnělky a blizny černé.  >  ....Drosera barbigera subsp. barbigera Planch.
  B.... Stvoly s krátkými žlaznatými chloupky tvarem připomínajícími cvočky, koruna růžová, v centru červená, čnělky červené, blizny bílé.  >  ....Drosera barbigera subsp. silvicola Lowrie & Carlquist
 82. A.... Okvětní lístky s mělkým zářezem při vrcholu, 3 mm dlouhé.  >  ....Drosera enneabba N.Marchant & Lowrie
  B.... Okvětní lístky vejčité nebo delší než 3 mm.  >  ....83
 83. A.... Čnělek je 5, jsou nitkovité, vodorovně uložené, shluk palistů zkosený, špičatý nebo řapíky oploštělé a 2 - 2,5 mm široké.  >  ....84
  B.... Čnělky jsou 3 - 4, velmi vzácně 5, shluk palistů není zkosený, řapíky do 1 mm šířky.  >  ....85
 84. A.... Shluk palistů zkosený, špičatý, řapíky užší naž 1 mm.  >  ....Drosera androsacea Diels
  B.... Shluk palistů vejčitý, řapíky oploštělé a 2 - 2,5 mm široké.  >  ....Drosera pulchella Lehm.
 85. A.... Shluk palistů zhuštěný, kompaktní a polokulovitý.  >  ....Drosera pycnoblasta Diels
  B.... Shluk palistů přihrocený, není kompaktní a polokulovitý.  >  ....86
 86. A.... Okvětní lístky bílé, ve vnější polovině žluté, řapík nepatrně žlaznatý na horním povrchu, čnělka s bliznou nitkovité, nerozšířené.  >  ....Drosera citrina Lowrie & Carlquist  >  ....176
  B.... Květy bílé, růžové nebo oranžové, nikdy žluté, řapíky žlaznaté zespodu, při okrajích, na obou stranách či holé, čnělka s bliznou lehce rozšířené.  >  ....87
 87. A.... Stvoly 4,5 - 12 cm dlouhé, kališní lístky nejsou v květu vyjádřeny, okvětní lístky (5-) 7 - 10 mm dlouhé, oranžové, bílé nebo růžové.  >  ....okruh Drosera leucoblasta Benth.  >  ....88
  B.... Stvoly do 5 cm délky nebo jsou kališní lístky v květu vyjádřené, a současně květ nikdy není oranžový.  >  ....95
 88. A.... Plodící stopky všechny vzpřímené.  >  ....89
  B.... Plodící stopky vyjádřené.  >  ....93
 89. A.... Čnělka s bliznou se zužují od baze.  >  ....90
  B.... Čnělka s bliznou jsou nejširší blízko středu.  >  ....91
 90. A.... Květy oranžové.  >  ....Drosera echinoblastus N.Marchant & Lowrie
  B.... Květy bílé nebo růžové.  >  ....Drosera helodes N.Marchant & Lowrie
 91. A.... Shluk palistů 4 mm dlouhý, palisty mnohonásobně dělené.  >  ....92
  B.... Shluk palistů 7 mm dlouhý, kompaktní a hladký.  >  ....Drosera leucoblasta Benth.
 92. A.... Květy oranžové.  >  ....Drosera callistos N.Marchant & Lowrie
  B.... Květy bílé nebo růžové.  >  ....Drosera closterostigma N.Marchant & Lowrie
 93. A.... Okvětní lístky houslovitého tvaru.  >  ....94
  B.... Okvětní lístky obráceně vejčité.  >  ....Drosera spilos N.Marchant & Lowrie
 94. A.... Květy oranžové.  >  ....Drosera miniata Diels
  B.... Květy bílé nebo růžové  >  ....Drosera walyunga N.Marchant & Lowrie
 95. A.... Okvětní lístky až 6,5 mm délky, tmavě růžové.  >  ....Drosera lasiantha Lowrie & Carlquist
  B.... Okvětní lístky kratší než 6 mm, bílé, někdy s růžovými skvrnkami.  >  ....96
 96. A.... Květů obvykle méně než 15, nezhuštěných.  >  ....97
  B.... Květů více než 20, zhuštěných, zdánlivě v několika řadách.  >  ....Drosera paleacea DC.  >  ....102
 97. A.... Kališní lístky v květu vyjádřeny.  >  ....Drosera dichrosepala Turcz.  >  ....98
  B.... Kališní lístky nejsou v květu vyjádřeny.  >  ....99
 98. A.... Stonek květenství, jednotlivé květní stopky a baze kališních lístků nepatrně žlaznaté.  >  ....Drosera dichrosepala subsp. dichrosepala Turcz.
  B.... Stonek květenství, jednotlivé květní stopky a kališní lístky holé.  >  ....Drosera dichrosepala subsp. enodes N.Marchant & Lowrie
 99. A.... Okvětní lístky úzce obvejčité, bez růžových skvrn.  >  ....100
  B.... Okvětní lístky široce obvejčité, s růžovými skvrnami.  >  ....Drosera parvula Planch.  >  ....101
 100. A.... Řapíky nejširší blízko středu, okvětní lístky eliptické.  >  ....Drosera oreopodion N.Marchant & Lowrie
  B.... Řapíky nejširší blízko baze, okvětní lístky okrouhlé.  >  ....Drosera grievei Lowrie & N.Marchant
 101. A.... Nejvnitřnější okraj postranních laloků palistů vytváří štětinu do 2 mm délky, stopky s plody vzpřímené.  >  ....Drosera parvula subsp. parvula Planch.
  B.... Nejvnitřnější okraj postranních laloků palistů vytváří 5 mm dlouhou štětinu, stopky s plody převislé.  >  ....Drosera parvula subsp. sargentii Lowrie & N.Marchant
 102. A.... Stvoly nepatrně žlaznatě ochlupené až lysé.  >  ....103
  B.... Stvoly s vlasatým ochlupením.  >  ....104
 103. A.... Řapík do 5 mm délky, okvětní lístky obráceně vejčité.  >  ....Drosera paleacea subsp. paleacea DC.
  B.... Řapík 10 mm dlouhé, okvětní lístky kopinaté.  >  ....Drosera paleacea subsp. stelliflora Lowrie & Carlquist
 104. A.... Stvoly pokryté nežláznatým ochlupením.  >  ....Drosera paleacea subsp. trichocaulis (Diels) N.Marchant & Lowrie
  B.... Stvoly pokryté žláznatým ochlupením.  >  ....105
 105. A.... Palisty trojitě rozštěpené, utvářející semknuté skupiny.  >  ....Drosera paleacea subsp. leioblastus N.Marchant & Lowrie
  B.... Palisty mnohočetné, utvářející neuspořádané skupiny.  >  ....Drosera paleacea subsp. roseana N.Marchant & Lowrie
 106. A.... Blizna kyjovitá, nikoli bulkovitá či vejčitá, čepel hluboce konkávní.  >  ....107
  B.... Čnělka ostře rozšířená v bliznu, blizna někdy jen bulkovitá či vejčitá, čepel mělká.  >  ....110
 107. A.... Čnělky 3, čepel eliptická, květenství obvykle s více než 10 květy.  >  ....Drosera rechingeri Strid
  B.... Čnělek 5, čepel kruhová, květenství obvykle s méně než 10 květy.  >  ....Drosera occidentalis Morrison  >  ....108
 108. A.... Růžice neuspořádaně otevřené s 5 - 8 listy, stvoly cca 1 cm dlouhé s jedním až dvěma květy.  >  ....Drosera occidentalis subsp. occidentalis Morrison  >  ....109
  B.... Růžice semknuté s 20-30 listy, stvoly cca 2,5 cm dlouhé s jedním až osmi květy.  >  ....Drosera occidentalis subsp. australis N.Marchant & Lowrie
 109. A.... Boční laloky palistů nedělené.  >  ....Drosera occidentalis subsp. occidentalis var. occidentalis Morrison
  B.... Boční laloky palistů dvojitě rozštěpené.  >  ....Drosera occidentalis subsp. occidentalis var. microscapa Debbert
 110. A.... Gemmy s bradavičnatými útvary při vrcholu, blizna vejčitá nebo bulkovitá.  >  ....111
  B.... Gemmy se stopkatými žlázami při vrcholu, blizna štítnatá, kruhová nebo klobásovitě-ledvinitá.  >  ....Drosera nitidula Planch.  >  ....114
 111. A.... Blizna vejcovitá až podlouhlá, gemmy zploštělé z boku.  >  ....112
  B.... Blizna bulkovitá, gemmy oploštělé ze hřbetní strany.  >  ....113
 112. A.... Čnělka i blizna tmavé, květy oranžové.  >  ....Drosera platystigma Lehm.
  B.... Čnělka i blizna bílé, květy bílé nebo růžové.  >  ....Drosera mannii Cheek
 113. A.... Čnělky 3.  >  ....Drosera hyperostigma N.Marchant & Lowrie
  B.... Čnělek 5.  >  ....Drosera sewelliae Diels
 114. A.... Blizna klobásovitě-ledvinitá.  >  ....Drosera nitidula subsp. nitidula Planch.  >  ....115
  B.... Blizna kruhová.  >  ....Drosera nitidula subsp. omissa (Diels) N.Marchant & Lowrie
 115. A.... Listová čepel do 2,5 mm délky, okrouhlá.  >  ....116
  B.... Listová čepel 3-5 mm dlouhá, lžicovitá.  >  ....neznámá varieta patřící do okruhu Drosera nitidula Planch.
 116. A.... Blizna zarudlá.  >  ....117
  B.... Blizna bílá.  >  ....Drosera nitidula subsp. nitidula var. leucostigma N.Marchant & Lowrie
 117. A.... Blizna ledvinitá.  >  ....Drosera nitidula subsp. nitidula var. nitidula Planch.
  B.... Blizna klobásovitá.  >  ....Drosera nitidula subsp. nitidula var. allantostigma N.Marchant & Lowrie
 118. A.... Listy štítnaté, stonkaté, někdy bývá vyjádřena základní růžice, nejspodnější listový přeslen není řasnatý nežláznatý.  >  ....sekce Ergaleium DC.  >  ....119
  B.... Listy nejsou štítnaté, nejspodnější listový přeslen řasnatý nežláznatý.  >  ....150
 119. A.... Listy obvykle nejsou po trojicích společně, lodyha lysá, někdy rozvětvená, kališní lístky lysé, jsou-li kališní lístky celé lysé, tak rostliny jsou vzpřímené.  >  ....120
  B.... Listy obvykle po trojicích společně, lodyha se nikdy nerozvětvuje, popř. velmi vzácně chudě větvená, kališní lístky veskrze žlaznatě chlupaté, jsou-li kališní lístky lysé, tak rostliny popínavé.  >  ....136
 120. A.... Kališní lístky alespoň okrajově hluboce otřepené a nebo žlaznaté, nebo kališní lístky chlupaté po celém povrchu, jsou-li kališní lístky lysé, tak čepel zřetelně srpečkovitá a rostliny mají na výšku méně než 50 cm, jsou chudě větvené s nemnoho listeny.  >  ....121
  B.... Kališní lístky zcela holé, je-li čepel srpečkovitá jsou rostliny vícečetně větvené, dorůstají maximálně 1 metru výšky s mnoha listeny.  >  ....131
 121. A.... Listy nejsou srpečkovité, ale někdy ledvinité.  >  ....<122
  B.... Listy zřetelně srpečkovité.  >  ....127
 122. A.... Kališní lístky veskrze žlaznaté.  >  ....Drosera marchantii De Buhr  >  ....123
  B.... Okraje kališních lístků hluboce otřepené a nebo žláznaté.  >  ....124
 123. A.... Listenů při bazi nemnoho, květy růžové.  >  ....Drosera marchantii subsp. marchantii De Buhr
  B.... Bazální listeny početné, květy bílé.  >  ....Drosera marchantii subsp. prophylla N.Marchant & Lowrie
 124. A.... Květy obvykle pětičetné, kališní lístky hluboce otřepené a nebo při okrajích žláznaté.  >  ....125
  B.... Květy s obvykle osmi kališními lístky, okvětními lístky a tyčinkami, někdy ve větším počtu, kališní lístky při okrajích mají žlázy bez stopek.  >  ....Drosera heterophylla Lindl.
 125. A.... Čepel listu zvonovitě konkávní, směřující dolů.  >  ....Drosera huegelii Endl.
  B.... Čepel listu ledvinitá, směřující horizontálně navenek.  >  ....126
 126. A.... Listeny přítomny, květenství až s 5 květy, čnělky nepravidelně dělené.  >  ....Drosera bulbigena C.Morrison
  B.... Listeny chybí, květenství s více než 5 květy, čnělky dělené k bazi do cca 18 oploštělých nitkovitých částí, cca 12 je vodorovných a obrácených, ostatní vzpřímené.  >  ....Drosera radicans N.Marchant
 127. A.... Listeny při špičce zubaté, stonkové listy zřídka vyvinuté.  >  ....Drosera insolita Taton
  B.... Listeny nejsou při špičce zubaté, stonkové listy vyvinuté.  >  ....128
 128. A.... Čepel listů při bazi rostliny je příčně eliptická, plochá, květenství s 5-20 květy, vzpřímená lodyha rovná.  >  ....129
  B.... listů při bazi rostliny je vějířovitá, složená, květenství s 1-2 květy, vzpřímená lodyha vlnící se.  >  ....Drosera salina N.Marchant & Lowrie
 129. A.... Řapíky dolních stonkových listů přitisknuté k lodyze, 1,0 - 1,5 mm dlouhé, řapíky horních cauline listů polovzpřímené, 4-7 mm dlouhé.  >  ....Drosera bicolor Lowrie & N.Marchant
  B.... Řapíky stonkových listů všechny polovzpřímené, 12 mm dlouhé.  >  ....Drosera peltata Thunb.  >  ....130
 130. A.... Semena obvykle úzká elipsoidní 0,3 - 0,5 mm dlouhá, bazální nevětvené části čnělky jsou 0,1 - 0,3 mm dlouhé, kališní lístky 2 - 4 mm dlouhé, ochlupené nebo holé, okvětní lístky 5-6 mm dlouhé.  >  ....Drosera peltata subsp. peltata Thunb.
  B.... Semena úzká čárkovitá, 0,5 - 1 mm dlouhá, bazální část čnělky 0,3 -0,5 mm dlouhá, kališní lístky 3 - 6 mm dlouhé, holé, okvětní lístky 5-8 mm dlouhé.  >  ....Drosera peltata subsp. auriculata (Backh. ex Planch.) Conn
 131. A.... Lodyha a nebo i květenství obvykle větvené, kališní lístky nejsou duhově zelené.  >  ....132
  B.... Lodyha a nebo i květenství obvykle není větvené, čepel okrouhlá, kališní lístky nejsou duhově zelené.  >  ....Drosera microphylla Endl.
 132. A.... Čepel srpečkovitá či ledvinitá.  >  ....133
  B.... Čepel okrouhlá.  >  ....135
 133. A.... Čepel zřetelně srpečkovitá, více než 4 mm široká, nejhořejší listeny bez čepelí, kališní lístky více než 2 mm dlouhé, čnělky do 0,8 mm délky.  >  ....Drosera gigantea Lindl.  >  ....134
  B.... Čepel široce ledvinitá, méně než 2 mm široká, nejhořejší listeny s nevivinutými čepelemi, kališní lístky více než 2 mm dlouhé, čnělky delší než 1 mm.  >  ....Drosera graniticola N.Marchant
 134. A.... Listy a boční větve jsou skloněné k vrcholu větví nebo lodyhy, lodyha vzpřímená.  >  ....Drosera gigantea var. gigantea Lindl.
  B.... Listy a boční větve jsou někdy skloněné k bazi větví nebo lodyhy, lodyha vlnící se.  >  ....Drosera gigantea var. geniculata N.Marchant & Lowrie
 135. A.... Květenství větvené, okvětní lístky 4 - 6 mm dlouhé, hlízka vyjádřena.  >  ....Drosera myriantha Planch.
  B.... Květenství není větvené, okvětní lístky nanejvýš 4 mm dlouhé, hlízka zjevně chybí nebo nenápadná.  >  ....Drosera subtilis N.Marchant
 136. A.... Čnělky dělené u baze a na hrotu víceklaně.  >  ....137
  B.... Čnělky dělené u baze nikoli na hrotu.  >  ....144
 137. A.... Přítomna bazální listová růžice.  >  ....Drosera andersoniana Fitzg.ex Ewart & White
  B.... Bazální listy chybí.  >  ....138
 138. A.... Lodyha vzpřímená, čepel okrouhlá.  >  ....Drosera stricticaulis (Diels) O.H.Sargent  >  ....139
  B.... Lodyha šplhající popínavá nebo čepel srpečkovitá.  >  ....140
 139. A.... Bazální adventivní stolony chybí.  >  ....Drosera stricticaulis subsp. stricticaulis (Diels) O.H.Sargent
  B.... Bazální adventivní stolony přítomny.  >  ....Drosera stricticaulis subsp. eremaea N.Marchant & Lowrie
 140. A.... Čepel okrouhlá, okvětní lístky žluté.  >  ....Drosera subhirtella Planch   >  ....141
  B.... Čepel srpečkovitá, okvětní lístky bílé, růžové nebo bledě žluté.  >  ....142
 141. A.... Kališní lístky ochlupené.  >  ....Drosera subhirtella subsp. subhirtella Planch
  B.... Kališní lístky lysé.  >  ....Drosera subhirtella subsp. moorei (Diels) N.Marchant
 142. A.... Lodyha lysá, kališní lístky 5 - 7 mm dlouhé.  >  ....Drosera neesii Lehm.  >  ....143
  B.... Lodyha žlaznatá, kališní lístky 3 - 5 mm dlouhé.  >  ....Drosera modesta Diels
 143. A.... Listy žlutozelené, lodyha do průměru 1,5 mm, okvětní lístky bledě žluté.  >  ....Drosera neesii subsp. neesii Lehm.
  B.... Listy červené, lodyha více než 1,5 mm v průměru, okvětní lístky růžové.  >  ....Drosera neesii subsp. borealis N.Marchant
 144. A.... Okvětní lístky obráceně vejčité, bílé, hlízka bílá.  >  ....145
  B.... Okvětní lístky klínovité, červené, růžové nebo zřídka bílé stářím růžovící, hlízka červená nebo růžová.  >  ....Drosera menziesii R.Br. ex DC.  >  ....147
 145. A.... Čepel ledvinitá.  >  ....Drosera erythrogyne N.Marchant & Lowrie
  B.... Čepel kruhovitá.  >  ....146
 146. A.... Lodyha lysá, vlnící se, kališní lístky jen okrajově žlaznaté, semeník červený.  >  ....Drosera pallida Lindl.
  B.... Lodyha žlaznatě ochlupená, rovná, kališní lístky žlaznatě ochlupené po celém povrchu, semeník zelený.  >  ....Drosera macrantha Endl.
 147. A.... Listy nejsou zhuštěné na bazi lodyhy.  >  ....148
  B.... Listy zhuštěné na bazi lodyhy, vytvářejí jakýsi válec či cylindr.  >  ....Drosera menziesii subsp. basifolia N.Marchant & Lowrie
 148. A.... Okvětní lístky nejsou bílé, kališní lístky řasnaté.  >  ....149
  B.... Okvětní lístky bílé, starší růžovějí, kališní lístky na koncích řasnaté.  >  ....Drosera menziesii subsp. thysanosepala (Diels) N.Marchant
 149. A.... Stolon pod zemí nanejvýš 10 cm dlouhý, hlízka červená.  >  ....Drosera menziesii subsp. menziesii R.Br. ex DC.
  B.... Stolon pod zemí nanejvýš 45 cm dlouhý, hlízka bílá až růžová.  >  ....Drosera menziesii subsp. penicillaris (Benth.) N.Marchant & Lowrie
 150. A.... Stonkové listy vyjádřeny.  >  ....sekce Stolonifera DeBuhr  >  ....151
  B.... Stonkové listy chybí, všechny listy v přízemní růžici.  >  ....sekce Erythrorhiza (Planch.) Diels  >  ....160
 151. A.... Nejspodnější přeslen listů je řasnatě ochlupený nežlaznatý, stonkové listy štítnaté.  >  ....Drosera fimbriata DeBuhr
  B.... Nejspodnější listy nejsou ani řasnatě ochlupené ani nežlaznaté, stonkové listy se splývajícími okraji řapíku a čepele.  >  ....152
 152. A.... Listy na stoncích v přeslenech, blizny seskupeny do dvou skupin, jedna skupina vzpřímených blizen, blizny druhé skupiny se rozkládají horizontálně.  >  ....Drosera stolonifera Endl.  >  ....153
  B.... Listy nejsou na stoncích v přeslenech, blizny nejsou zřetelně seskupeny do dvou skupin.  >  ....159
 153. A.... Čepel horních listů je obráceně vejčitá nebo ledvinitá.  >  ....154
  B.... Čepel horních listů okrouhlá s klínovitým zářezem.  >  ....Drosera stolonifera subsp. porrecta N.Marchant & Lowrie
 154. A.... Listy a stonky rudé, žlutočervené nebo tmavě zelené.  >  ....155
  B.... Listy a stonky světle zelené nebo žlutozelené.  >  ....158
 155. A.... Boční větvení vpřímené nebo chybí.  >  ....156
  B.... Boční větve se plazí při zemi.  >  ....Drosera stolonifera subsp. prostrata N.Marchant
 156. A.... Listy bazální růžice příčně eliptické, horní listy s řapíky do 5 mm délky.  >  ....Drosera stolonifera subsp. stolonifera Endl.
  B.... Listy bazální růžice lžicovité, horní listy s řapíky 10 - 30 mm dlouhými.  >  ....157
 157. A.... Okvětní lístky růžové, rostlina vytváří druhotné podzemní výhony (stolony), na nichž vznikají hlízky.  >  ....Drosera stolonifera subsp. monticola Lowrie & N.Marchant
  B.... Okvětní lístky bílé, druhotné podzemní výhony (stolony) chybí.  >  ....Drosera stolonifera subsp. compacta N.Marchant & Lowrie
 158. A.... Listy světle zelené, čepel 5 - 8 mm dlouhá.  >  ....Drosera stolonifera subsp. rupicola N.Marchant
  B.... Listy žlutozelené, čepel 2 - 4 cm dlouhá.  >  ....Drosera stolonifera subsp. humilis (Planch.) N.Marchant
 159. A.... Stonky obvykle dva, květenství vyrůstá přímo z bazální listové růžice.  >  ....Drosera ramellosa Lehm.
  B.... Stonek jediný, na jehož vrcholu vyrůstá květenství.  >  ....Drosera platypoda Turcz.
 160. A.... Květní stvoly mnohokvěté nebo listy 2,5 - 10 cm dlouhé.  >  ....161
  B.... Květní stvoly jednokvěté, vyjímečně dvoukvěté, listy 8 - 35 mm dlouhé.  >  ....168
 161. A.... Květní stol jediný, vrcholičnatý, vzpřímený v období kvetení i dozrávání semen, listy široce lžicovité nebo vějířovité, délky do 5 cm.  >  ....162
  B.... Stvoly v počtu 3 - 40, pokud je jediný pak v období dozrávání poléhavý, jednokvětý nebo s nanejvýš 6 květy, listy lžicovité až obráceně vejčité, 2 - 10 cm dlouhé, často načervenalé.  >  ....166
 162. A.... Čepel široce lžicovitá, zelená, červená nebo zelená s rudou hlavní listovou žilkou.  >  ....Drosera erythrorhiza Lindl.  >  ....163
  B.... Čepel vejířovitá, okraj čepele na periferii růžice je červený.  >  ....Drosera zonaria Planch.
 163. A.... Hlavní listová žilka není vyvýšená.  >  ....164
  B.... Hlavní listová žilka lehce vyvýšená.  >  ....Drosera erythrorhiza subsp. magna N.Marchant & Lowrie
 164. A.... Květenství se vyvíjí až po vytvořením listů.  >  ....165
  B.... Květenství se vyvíjí ještě před vytvořením listů.  >  ....Drosera erythrorhiza subsp. squamosa (Benth.) N.Marchant & Lowrie
 165. A.... Listová čepel je široce obráceně vejčitá, téměř vějířovitá, dlouhá i široká 3 cm.  >  ....Drosera erythrorhiza subsp. erythrorhiza Lindl.
  B.... Listová čepel obráceně vejčitá, eliptická nebo protáhlého tvaru, do 6 cm délky.  >  ....Drosera erythrorhiza subsp. colina N.Marchant & Lowrie
 166. A.... Květní stvoly vzpřímené i v období dozrávání semen, listy přisedlé, bez řapíku.  >  ....Drosera macrophylla Lindl.  >  ....167
  B.... Květní stvoly v období dozrávání semen polehlé, listy řapíkaté.  >  ....Drosera prostratoscaposa Lowrie & Carlquist
 167. A.... Stvoly 2-4 květé.  >  ....Drosera macrophylla subsp. macrophylla Lindl.
  B.... Stvoly jednokvěté.  >  ....Drosera macrophylla subsp. monantha Lowrie & Carlquist
 168. A.... Okvětní lístky 5-10 mm dlouhé, listy nedělené.  >  ....169
  B.... Okvětní lístky 10-12 mm dlouhé, listy při vrcholu vroubkované až zubaté.  >  ....175
 169. A.... Střední žilka listu vystupující nad plochu listu.  >  ....170
  B.... Střední žilka listu propadlá pod úroveň plochy listu.  >  ....173
 170. A.... Čnělky krátké, trubkovité.  >  ....Drosera tubaestylis N.Marchant & Lowrie
  B.... Čnělky nitkovité.  >  ....171
 171. A.... Čnělky dělené, stonek v období dozrání plodu vzpřímený, kvetení je na konci období.  >  ....Drosera browniana Lowrie & Carlquist
  B.... Čnělky nedělené, v období dozrání plodu stonek ohnutý k zemi, kvetení je v začátku období dešťů.  >  ....172
 172. A.... Kalich tečkovaný, čepel do 2,5 cm délky.  >  ....Drosera bulbosa subsp. bulbosa Hook.
  B.... Kalich není tečkovaný, čepel až do 5,5 cm délky.  >  ....Drosera bulbosa subsp. major (Diels) N.Marchant & Lowrie
 173. A.... Listy obráceně vejčité, skoro přisedlé (téměř bez řapíku).  >  ....Drosera rosulata Lehm.
  B.... Listy lžicovitého tvaru nebo okrouhlého, řapíkaté.  >  ....174
 174. A.... Listy lžicovitého tvaru, řapíky pozvolna se rozšiřující v čepel, listy nahloučené v růžici v počtu více než 10.  >  ....Drosera lowriei N.Marchant
  B.... Listy okrouhlého tvaru, řapíky náhle se rozšiřující v čepel, počet listů je cca 4-6.  >  ....Drosera orbiculata N.Marchant & Lowrie
 175. A.... Rostliny bez stolonů.  >  ....Drosera whittakeri subsp. whittakeri Planch.
  B.... Rostliny s adventivními stolony.  >  ....Drosera whittakeri Planch. subsp. abberans Lowrie & Carlquist
 176. A.... Květy s okvětními lístky ve vnější polovině žlutými.  >  ....Drosera citrina var. citrina Lowrie & Carlquist
  B.... Květy bílé.  >  ....Drosera citrina var. nivea Lowrie & Carlquist

Klíč k určování druhů rodu Genlisea

sestaveno podle údajů z práce Petera Taylora uveřejné v CPN č.1+2 z roku 1991, upraveno podle Flora Zambesiaca

 1. A.... Koruna kaštanově hnědá, fialová, popř. vyjímečně bílá.  >  ....2
  B.... Koruna sytě žlutá nebo zelenožlutá.  >  ....16
 2. A.... Květní stopky se po okvětu sklání směrem dolů.  >  ....3
  B.... Nedochází po odkvětu ke sklonění květních stopek.  >  ....8
 3. A.... Horní pysk koruny má výrazně dvoulaločnatý hrot.  >  ....4
  B.... Hrot horního pysku koruny je zaoblený, bez laloků.  >  ....5
 4. A.... Laloky dolního pysku koruny mají uťatý popř. zaoblený hrot, koruna je fialová.  >  ....Genlisea violacea St.Hil.
  B.... Laloky dolního pysku koruny mají zubatý hrot, koruna je bílá s fialovou ostruhou.  >  ....Genlisea lobata Fromm-Trinta
 5. A.... Ostruha koruny je hákovitá, její distální polovina je otočena vzhůru a dopředu.  >  ....Genlisea uncinata P.Taylor & Fromm-Trinta
  B.... Ostruha koruny je víceméně přímá, není hákovitá.  >  ....6
 6. A.... Koruna je krémově bílá, hroznovité květenství nenese více jak 6 květů, květy nejsou nahloučeny, květní stopka nese jen několik málo nenápadných šupinovitých listenů.  >  ....Genlisea pallida Fromm-Trinta & P.Taylor
  B.... Koruna je fialová nebo kaštanově hnědá, hroznovité květenství nese více než 10 nahloučených květů, květní stopka pokryta četnými vcelku nápadnými šupinovitými listeny.  >  ....7
 7. A.... Květenství 6 - 14 cm vysoké, celé hustě pokryté žláznatými chlupy  >  ....Genlisea glandulosissima Fries
  B.... Květenství 20 - 50 cm vysoké, jeho horní část je hustě pokrytá žláznatými chlupy, dolní část je holá nebo jen řídce pokrytá žláznatými chlupy  >  ....Genlisea margaretae Hutch.
 8. A.... Květenství úplně holé.  >  ....Genlisea glabra P.Taylor
  B.... Květenství nebo alespoň semeník a tobolka s nejméně několika jednoduchými nebo žláznatými chlupy, popř. oběma typy.  >  ....9
 9. A.... Asimilační prýty páskovité, až 12 cm dlouhé a 1 cm široké  >  ....10
  B.... Asimilační prýty lžicovitého tvaru, dlouhé maximálně 5 cm.  >  ....12
 10. A.... Květenství (s výjimkou semeníku a tobolky) je holé nebo s malým množstvím rozstroušených jednoduchých chlupů.  >  ....11
  B.... Květenství (alespoň v jeho horní části) je hustě pokryté směsí jednoduchých a žláznatých chlupů  >  ....Genlisea sanariapoana Steyerm.
 11. A.... Semeník a tobolka s krátkými žláznatými chlupy.  >  ....Genlisea angolensis Good
  B.... Semeník a tobolka s jednoduchými chlupy.  >  ....Genlisea guianensis N.E.Br.
 12. A.... Květenství včetně semeníku a plodu nese pouze jednoduché chlupy.  >  ....13
  B.... Květenství se žláznatými chlupy, někdy smíšenými s chlupy jednoduchými.  >  ....14
 13. A.... Distální polovina semeníku a tobolky hustě chlupatá.  >  ....Genlisea hispidula Stapf
  B.... Distální polovina semeníku jen s nemnoha chlupy.  >  ....Genlisea subglabra Stapf
 14. A.... Ostruha koruny asi 2x delší než délka spodního pysku a koruna, včetně ostruhy, trochu delší než široká.  >  ....Genlisea sanariapoana Steyerm.
  B.... Ostruha koruny méně než 1,5x tak dlouhé jako spodní pyska koruna, včetně ostruhy, sotva delší než široká.  >  ....15
 15. A.... Horní část květenství víceméně hustě pokrytá směsí žláznatých a kratších jednoduchých chlupů.  >  ....Genlisea stapfii A.Chev.
  B.... Horní část květenství řídce až víceméně hustě pokrytá pouze žláznatými chlupy; koruna fialová nebo vzácněji bílá.  >  ....Genlisea africana Oliv.
 16. A.... Ostruha koruny je kratší než spodní pysk.  >  ....Genlisea roraimensis N.E.Br.
  B.... Ostruha koruny je tak dlouhá jako dolní pysk nebo delší.  >  ....17
 17. A.... Koruna 15 - 20 mm dlouhá, osa hroznu krátká, květy více méně nahloučené, robustní rostlina až 40 cm vysoká, horní část květenství včetně květů hustě pokrytá stopkatými žlázkami.  >  ....Genlisea aurea St.Hil.
  B.... Koruna kratší než 12 mm, osa hroznu prodloužená, květy spíše odstupňované, rostlina obvykle nedorůstá výšky 25 cm, horní část květenství téměř nebo úplně holá nebo s jednoduchými chlupy, popř. se stopkatými žlázkami či směsí obou typů.  >  ....18
 18. A.... Horní část květenství řídce až dosti hustě pokrytá pouze žláznatými chlupy, ostruha úzce kuželovitá.  >  ....19
  B.... Horní část květenství s nemnoha jednoduchými chlupy nebo se směsicí jednoduchých chlupů a žláznatých chlupů, ostruha úzce kuželovitá.  >  ....20
 19. A.... Koruna 6 - 8 mm dlouhá s válcovitou nafouklou ostruhou a tupým hrotem, nevelké množství stopkatých žlázek, koruna (včetně ostruhy) je delší než širší.  >  ....Genlisea filiformis St.Hil.
  B.... Koruna 10 - 12 mm dlouhá s ostruhou širokou v proximální části, přechází v úzce válcovitou či tupě kuželovitou distální část, žláznaté chlupy obvykle početné, koruna včetně ostruhy asi tak dlouhá jako široká.  >  ....Genlisea africana Oliv.
 20. A.... Horní část květenství je pokryta směsí jednoduchých chlupů a delších žláznatých chlupů, stonek je velmi krátký a vzpřímený.  >  ....Genlisea pygmaea St.Hil.
  B.... Horní část květenství s nemnoha jednoduchými chlupy, stonek je prodloužený a polehlý.  >  ....Genlisea repens Benj.
Copyright © foxCPG.com, 1999-2021. All Rights Reservedposlední aktualizace: 25. září 2013